Incoterms

A/V Kıymet üzerinden
AF Peşin avans navlun
AWB Konşimento(Hava)
B/G Gümrüğü ödenmemiş transit mal
BT Yükleme ve boşaltma kuralları
CAD Vesaik mukabili
CAG Mal mukabili
CFR Mal bedeli ve navlun
CIA Peşin para
CIF Mal bedeli Sigorta ve navlun (Deniz yolu)
CIP Taşıma ve sigorta ödenmiş
CL Alıcının bulunduğu istasyona teslim
COD Teslimat anında ödeme
CONF Teyit/Teyitli
COS Sevkiyat anında peşin para
CPD Vergi, rüsum gemi kiralayana ait
CPT
CR Cari Kur
D/A Kabul karşılığı vesaik
D/O Teslimat emri
D/P Vesaik mukabili ödeme
DAD Tahsilatı yapan bankanın takdiri karşılığında vesaik
DAF Sınırda teslim
DDU Vergileri ödenmemiş teslim
DEQ Rıhtımda teslim (Vergileri ödenmiş)
DES Gemide teslim
DFT Poliçe/ Kambiyo senedi
ENCL Ekleri
END Ciro edilmiş/ ciro
ETA Geminin tahmini varış zamanı
EXQ Rıhtımda teslim
EXW İşyerinde teslim
FD Boşaltma masrafları gemiye ait olmaksızın
FAS Gemi yanında teslim
FCA Taşıyıcıya teslim
FAND Navlun ve Sürastarya
FIB Ambara teslim
FIO Taşıyıcının yükleme ve boşaltma gideri ilgisi yoktur.
FIOS FIO ve istif gideriyle ilgisi yoktur.
FO Boşaltma alıcıya ait
FOB Gemi Bordasında teslim
FOC Ücretsiz
FRFWRD Navlun vadeli
FRT Navlun
FRTCOLL Navlun tahsil edilecek
FRTPP Navlun peşin ödenmiş
GRWT Brüt ağırlık
IOU Size borcum, borç senedi
IRREV Rücu edilmez (Gayrikabilirücu)
L/C Akreditif
LO Boşaltma satıcıya ait
M/R Ordino/ Yükleme ordinosu
MIP Deniz Sigortası poliçesi)
PA Vekaletname / Özel hesap
PB Tasarruf Cüzdanı
TO Ciro